હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી ભજન – Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati

Introduction: હનુમાન ચાલીસા એ એક ભક્તિમય હનુમાન દેવના ગીતમાળા છે, જેનો આદાર સંત તુલસીદાસ કરી છે. એ ગીત સાથે કેવી રીતે રાખવામાં આવી રહ્યાં છે તેના ગુજરાતી ભજનમાં લેખાંતર હાથમાં લીધા છે. હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી ભજન: (સિંપલ ટેક્સ્ટ ફોર્માટમાં) શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ, નિજ મન મુકુર સુધારી, બરનઉં રઘુબર વિમલ જસુ, જો દાયકુ ફલ … Read more

Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi – Hanuman Chalisa Hindi

हनुमान चालीसा: श्री हनुमान जी की अद्भुत चालीसा हनुमान चालीसा भगवान हनुमान के गुण, महिमा और कार्यों का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। हनुमान चालीसा को सभी भक्त नियमित रूप से पढ़ते हैं ताकि उन्हें भगवान हनुमान के करुणा और संरक्षण का आशीर्वाद मिल सके। यह चालीसा स्वयं महर्षि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है और … Read more

Hanuman Chalisa by Udit Narayan

Hanuman Chalisa by Udit Narayan By HANU_BHAKT | Published: JUNE 29, 2013 Udit Narayan Sings Hanuman Chalisa: Hanuman Chalisa is a devotional song based on Lord Hanuman as the copy follower. Tulsi Das says in the Chalisa that whoever chants it with full devotion to Hanuman will have Hanuman’s grace. Hanuman Chalisa  is a very popular belief in Northern India … Read more

Hanuman Chalisa by Ms Subbulakshmi

Hanuman Chalisa is a fantastic drug for all types of people in day to day life. The Hanuman Chalisa was originally written by great Indian Saint Tulsi Das. According to Tulsi Das a person irrespective of caste, creed and religion should sung this chalisa for 40 days will be the receiver of Lord Hanuman’s style. … Read more

Hanuman Chalisa by Amitabh Bachchan

By HANU_BHAKT | Published: JUNE 29, 2013 Hanuman Chalisa by Amitabh Bachchan Shri Hanuman Chalisa is a devotional song sung by Mr. Amitabh Bachchan in year 2010. Hanuman Chalisa length is 11:46 minutes long. Hanuman Chalisa is launches by Veecon Music and Entertainment on a CD featuring Mr. Amitabh Bachchan and 20 of the best singers of the Industry. … Read more

Lord Balaji – World Famous Balaji Temple of India

By HANU_BHAKT | Published: OCTOBER 7, 2011 Lord Balaji temple is a world famous temple situated at Chittoor, which is a district of Andhra Pradesh. This temple has a truly amazing architecture of Dravidian style with many idols of legends and the idol of Lord Balaji is quite breathtaking. Lord Balaji Temple at Chittoor: It is the most visited … Read more